Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε ένα χώρο με συνεχώς ανανεούμενο περιεχόμενο για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του ιστοχώρου και των μαθητών-φοιτητών και των γονέων τους, δημιουργήσαμε το νέο website του Εκπαιδευτικού Ομίλου της Emfasis.
Ο εκπαιδευτικός όμιλος EMFASIS ολοκληρώνει σε λίγο 12 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας αναπτύσσοντας μια «βεντάλια» εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει :

• FOUNDATION CENTRE, ένα εξειδικευμένο κέντρο προετοιμασίας για σπουδές στο εξωτερικό (Πανεπιστήμια Κ. Ευρώπης)
• Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με ειδική προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.
• Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.

Στόχοι λοιπόν του Νέου WEB-SITE του Εκπαιδευτικού Ομίλου Emfasis είναι αφενός μέσα από τις σελίδες του ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί σωστά για τα αντικείμενα σπουδών που τον ενδιαφέρουν και αφετέρου οι φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα διαδραστικό μέσο που θα αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τις σπουδές τους και εύχρηστο μέσο επικοινωνίας με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο της Emfasis.

Page 10 of 10